Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag

  • Mina Hindholm efterskole tager udgangspunkt i et muslimsk menneske- og livssyn, hvor du må se livet som større end dit eget liv og må betragte alle mennesker som ligeværdige uanset nationalitet, hudfarve eller race.
  • Nøgleværdier i skolens hverdag skal være individuelt og kollektivt forpligtende fællesskab, der skal værne om vores fælles værdier og bygge på centrale begreber som åbenhed, hjælpsomhed, ligestilling, demokrati, gensidig respekt, mangfoldighed, ansvarlighed og aktivt medborgerskab.
  • Vi ønsker at skolen skal skabe en hverdag, der giver mulighed for både faglig, kreativ, fysisk og social fordybelse på høj professionel plan, hvor det centrale budskab er motivation til at tage ansvar for egen læring.

 

Mina Hindholm Efterskole vægter:

  • At vejlede unge i livets mange valg, så de bliver aktive medskabere af deres eget liv og øver positiv indflydelse på deres omgivelser
  • At give eleverne almen opdragelse og ansvarlighed i forhold til egen læring, til fællesskabet og til det samfund, som vi er borgere i.
  • At give en kvalificerende undervisning, som forbereder eleverne til deres videre uddannelse.
  • At give eleverne et skoleår i et ”forvandlende fællesskab”, så de derved opnår kompetencer og færdigheder samt menneskelig modenhed.
  • At give den enkelte et sundt selvværd og samtidig opdrage til respekt for andre menneskers integritet, værd og meninger, uanset tro, hudfarve, holdninger eller politisk overbevisning.