Tyrkisk

(Undervisningssproget er tyrkisk)

En stor del af skolens elever er med tyrkisk baggrund, men langt over halvdelen af eleverne har ikke kendskab til kernen i sproget og for nogle elevers vedkommende gælder der at de næsten ikke kan snakke tyrkisk.

Med tyrkisk som valgfag er det skolens mål at følgende opnås:

Faget skal give indsigt i det tyrkiske sprog og den tyrkiske verden. Gennem undervisningen skal eleverne få indsigt i kommunikativ kompetence, mundtlig såvel som skriftlig og læsekompetence. Kernen i undervisningen kommer til at være udtale, oplæsning og oversættelse af simple tekster. Desuden vil der arbejdes der med lyd- og billedmedier som støtte for lytteforståelse, læseforståelse, tale- og skrivefærdigheder.

Målet med undervisningen bliver i det hele taget at eleverne som minimum skal kunne kommunikere på basalt tyrkisk, hvor der vil være støtte i udtalelse af begreber på forståeligvis, forstå og oversætte simple tyrkiske tekster, kende til tyrkisk grammatik samt den tyrkiske verden.

Undervisningen kan differentieres afhængig af elever der vælger faget.