Sport/Idræt

Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætsoplevelser opnår fysiske færdigheder samt social forståelse, således at deres kropslige og almene udvikling fremmes.

At eleverne oplever glæden ved og betydningen af fysisk udfoldelse i forpligtende samspil med andre.

At forbedre elevernes koordinationsevne, styrke og tekniske færdigheder inden for idrætsfaget.

Formål med valgfaget sport er:

At eleverne gennem fysisk aktivitet i naturen tilegner sig indsigt i egen mulighed og begrænsning.

At eleverne i udelivets lege, konkurrencer og aktivitet i øvrigt, opnår fortrolighed med både at færdes hensynsfuldt i naturen og iagttage naturens mangfoldighed.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i elevernes egne færdigheder og kundskaber, og herudfra behandle emner indenfor følgende områder:

Centrale områder

Idrætsundervisningen bygger på en mangfoldighed af bevægelsesaktiviteter, som sammen med teoretiske og musiske aspekter skal give eleverne erfaringer med sammenhænge mellem krop og kultur.

Udgangspunktet for undervisningen er, at eleven møder op med en åben og nysgerrig tilgang til faget, således at elevens egne færdigheder og kundskaber er grundlaget for fordybelse indenfor såvel kendte som ukendte områder.

Vi vil komme til at arbejde indenfor følgende områder:
  • Boldspil (f.eks.)
  • Gymnastik (f.eks.)
  • Atletik (feks.)
  • Grundtræning
  • Afslapnings øvelser
  • Adventure