Særlig støtte

Inklusion

På Mina Hindholm Efterskole tilbyder vi inklusion til elever med behov for særlig faglig støtte, ud over hvad der tilbydes i den almindelige undervisning. Undervisningen tilrettes elevens faglige niveau og forudsætninger for indlæring.

Skolen, eleven og familien mødes efter aftale flere gange om året for at evaluere forløbet. Evalueringen vil have fokus på fremtidige uddannelsesmuligheder for eleven. Til denne evaluering inddrages i særlig grad UU-vejledningen for elevens videre uddannelsesforløb.

Følgende elementer kan indgå i en aftale om inklusion:

• Mentorordning

• Læsepædagog

• Læsehjælp (CD-ord), læsetræning

• Lektiehjælp (undervisning på computer)

• Understøttende undervisning

Målet med inklusionsforløbet er en gensidig aftale mellem skole og hjem. Dertil ønskes dokumenter fra tidligere skole(r). Følgende punkter forventes at være en del af aftalen mellem skolen og familien i inklusionsplanen:

• Hjemmets forventninger til skolen

• Skolens forventninger til familien

• Elevens faglige og sociale mål for hele skoleåret

• Aftale om efterfølgende uddannelsesforløb (målrettet UU-vejledning)

Et vellykket inklusionsforløb bygger på et meningsfuldt samarbejde med eleven, familien og de af skolens ressourcepersoner der er tilknyttet, samt skolens ledelse, der vil følge forløbet tæt.

Inklusion gør vores børn parate til fremtiden…