Religion

(Undervisningssproget er tyrkisk)

Der tegnes ofte et negativt billede af islam i medierne i dag, hvor religionen forbindes med kvindeundertrykkelse, radikalisering og terror. Men hvordan er koranens syn på disse og mange flere emner? Hvad står der om dem i Koranen? Og hvordan forklares alle de modstridende vers i koranen? Dette er blot nogle af de få spørgsmål, vi vil undersøge.

Formålet med valgfaget er at vi sammen vil søge en dybere forståelse af islam med udgangspunkt i koranen, hadithsamling samt drage paralleller til nutiden, hvor der vil være fokus på forskellige retninger og forståelser af islam i dag.

Der vil med andre ord forsøges at finde svar på nogle af livets små, store, svære og skæve spørgsmål. Hvis det er nogle områder/emner du finder interessante, er religionslinjefaget lige noget for dig.