Oplevelser

En del af et efterskoleophold på Mina er, at vi i fællesskabet deler gode, store og udviklende oplevelser med hinanden – enten i det helt store fællesskab eller også fællesskabet delt mellem klasserne.

Herunder kan du se den lange, men ikke udtømmende liste over, hvad du har i vente på Mina.

  • Obligatorisk selvvalgt opgave (10.)
  • Projektopgave med afsæt i den fællesfaglige prøve for historie, samfundsfag og kristendom (9.)
  • Brobygning
  • Erhvervspraktik
  • Fælles skolerejse
  • Undervisningsrelaterede ture til fx Christiansborg
  • Tur til København, hvor vi smager på, hvad Hovedstaden har at byde på
  • Aftener, hvor eleverne kan være adskilte med hver deres interessante program
  • Weekendaktiviteter, der i store træk er arrangeret af elever og lærere
  • Temadage og emneuger.

Mulighed for at bruge skolens hal og andre faciliteter.