Øvrige

Skolens karaktergennemsnit

Se Mina Hindholm Efterskoles karaktergennemsnit som er angivet nedenfor:

Karaktergennemsnit 2017/18

 

Overgang til uddannelse efter afslutning af 9. & 10. klasse

Overgang til uddannelse efter afslutning af 9. klasse

Herunder ses 9. og 10. klasses elevernes uddannelsesvalg for Mina Hindholm Efterskole gennem årene:

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Uoplyst/ukendt
Grundskolen 32% 27% 20% 10%
Gymnasiale uddannelser 63% 63% 70% 80%
Erhvervsfaglige uddannelser 5% 10% 10% 10%