Hvem er vi?

Om Mina Hindholm

Mina Hindholm Efterskole er Danmarks største efterskole i 135 år, der hviler på et muslimsk livs- og værdigrundlag.

Mina Hindholm Efterskole ønsker gennem sit tilbud at gøre en målrettet forskel, således at et større antal unge med anden etnisk baggrund – ikke mindst fra bynære miljøer bliver præsenteret for efterskoleformen og vælger den med ønsket om at være en del af det stærke og udviklende fællesskab, som et efterskoleophold indebærer.

Efterskolen vil som målsætning arbejde for at give de unge et højt fagligt grundlag for en gymnasial ungdomsuddannelse med efterfølgende mulighed for en videregående uddannelse.

Samtidig vil efterskolen opdyrke de unges menneskelige værdier, således at disse på alle måder kan komme det danske samfund til gode. I den forbindelse ønsker skolen at tage udgangspunkt i elevernes kulturelle baggrund, forudsætninger og behov – derigennem udvikle deres egen personlige og kulturelle identitet. Skolekredsen har nær kontakt til dansk muslimske grundskoler. Skolen ønsker at skabe en efterskole, hvor der lægges særlig vægt på at udvikle elevernes kulturelle bevidsthed, interne og eksterne fællesskaber, demokrati, ligestilling, frisind og gensidig respekt.

Skolen ønsker, at alle elever skal lære, hvordan man både kan værdsætte ens historiske baggrund, herunder et muslimsk menneske- og livssyn, samtidig med at man påtager sig et aktivt medborgerskab i det danske samfund. Særligt ønsker vi at give eleverne mulighed for at tage ansvar for egen læring, at skabe en høj faglighed og kreativitet, at give eleverne mulighed for alsidig og personlig udvikling.

gruppebillede2017