Biavl

Vil du prøve at være biavler?

Biavl er, når mennesker holder honningbikolonier. En person, som holder bier, kaldes biavler.

En biavler holder som regel sine honningbier i bistader, hvorfra biavleren kan indsamle honning og bivoks. Biavl er som regel forbundet med landbrug, idet det kræver en del plads at holde bier – hvilket vi har på Mina Hindholm Efterskole.

Desuden skal bierne have gode muligheder for at indsamle nektar fra blomster, hvilket kan være svært i et storbysmiljø.

Biavl er for mennesker, der elsker – og undres over – naturen. Som biavler skal man lære og forstå bierne, og derfra forudse, hvad der skal ske fremover.