9. klasse projektopgave

Projektopgaven i 9. klasse

På 9. klassetrin skal eleverne udarbejde en projektopgave. Eleverne får en uge til selvstændigt at belyse en tværfaglig problemstilling.

I 9. klasse arbejder eleverne i en uge, fem sammenhængende dage, med det afsluttende arbejde med projektopgaven. Eleverne belyser en problemstilling, som de selv er med til at formulere.

Problemformuleringen går på tværs af skolens fag og emner, og læreren tilrettelægger og differentierer undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs mulighed for at arbejde med:

  • en problemstilling
  • opgavens indhold
  • arbejds- og undersøgelsesformer
  • kilder og materialer
  • udtryks- og formidlingsformer
  • at fremstille et produkt
  • at gennemføre fremlæggelsen.

I løbet af projektugen arbejder eleverne – alene eller i grupper – med deres problemstilling. Eleverne afleverer deres produkt om fredagen, og de fremlægger i umiddelbar forlængelse heraf, det vil sige i starten af den efterfølgende uge.

Karakter og udtalelse

De(n) ansvarlige lærer(e) planlægger, hvornår på skoleåret projektopgaven skal ligge, dog skal opgaven være afsluttet med udgangen af april.

Projektopgaven bedømmes med både en skriftlig udtalelse og en karakter.

Klik her for mere information om projektopgaven.