MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

17200864_1360629934001580_3297348895848688366_n

Velkommen fra forstanderen...

Det er vigtigt for os, at alle elever er ligeværdige medlemmer af fællesskabet på skolen. Alle har derfor et fælles ansvar for, at skolen er et rart sted at være. På en efterskole lever man tæt på andre mennesker, og det kræver tolerance og forståelse for andre, ligesom det kræver, at man tager ansvar for sig selv og sine pligter

 

Ahmet Ihsan Deniz

Mission

Mina Hindholm Efterskole ønsker gennem sit tilbud at gøre en målrettet forskel, således at et større antal unge med anden etnisk baggrund – ikke mindst fra bynære miljøer bliver præsenteret for efterskoleformen og vælger den med ønsket om at være en del af det stærke og udviklende fællesskab, som et efterskoleophold indebærer.

Efterskolen vil som målsætning arbejde for at give de unge et højt fagligt grundlag for en gymnasial ungdomsuddannelse med efterfølgende mulighed for en videregående uddannelse. Samtidig vil efterskolen opdyrke de unges menneskelige værdier, således at disse på alle måder kan komme det danske samfund til gode. I den forbindelse ønsker skolen at tage udgangspunkt
i elevernes kulturelle baggrund, forudsætninger og behov – derigennem udvikle deres egen personlige og kulturelle identitet.

Skolekredsen har nær kontakt til dansk muslimske grundskoler. Skolen ønsker at skabe en efterskole, hvor der lægges særlig vægt på at udvikle elevernes kulturelle bevidsthed, interne og eksterne fællesskaber, demokrati, ligestilling, frisind og gensidig respekt.

Skolen ønsker, at alle elever skal lære, hvordan man både kan værdsætte ens historiske baggrund, herunder et muslimsk menneske- og livssyn, samtidig med at man påtager sig et aktivt medborgerskab i det danske samfund. Særligt ønsker vi at give eleverne mulighed for at tage ansvar for egen læring, at skabe en høj faglighed og kreativitet, at give eleverne mulighed for alsidig og personlig udvikling

VÆRDIGRUNDLAG

Mina Hindholm efterskole tager udgangspunkt i et muslimsk menneske- og livssyn, hvor du må se livet som større end dit eget liv og må betragte alle mennesker som ligeværdige uanset nationalitet, hudfarve eller race.

Nøgleværdier i skolens hverdag skal være individuelt og kollektivt forpligtende fællesskab, der skal værne om vores fælles værdier og bygge på centrale begreber som åbenhed, hjælpsomhed, ligestilling, demokrati, gensidig respekt, mangfoldighed, ansvarlighed og aktivt medborgerskab

Vi ønsker at skolen skal skabe en hverdag, der giver mulighed for både faglig, kreativ, fysisk og social fordybelse på høj professionel plan, hvor det centrale budskab er motivation til at tage ansvar for egen læring.