Film & Medie (Filmkundskab)

Filmkundskab

Hvad siger loven om faget:

Eleverne skal i faget filmkundskab opnå kompetencer til at producere og analysere levende billeder både som selvstændig udtryksform og i samspil med andre medier i et kulturelt perspektiv.

Stk. 2. Eleverne skal gennem oplevelse og arbejde med æstetiske og fortællende former udvikle deres indsigt og indlevelse i film.

Stk. 3. I filmkundskab skal eleverne udvikle bevidsthed om og nysgerrighed for filmmediets muligheder for oplevelse og erkendelse med henblik på at styrke elevernes kulturelle identitet som aktive deltagere i en global medieverden.

Hvad kommer vi til at arbejde med:

I faget filmkundskab som valgfag skal eleverne lære filmen at kende som udtryksform og som kunstart. De skal have lærerige filmoplevelser, og de skal lære at beherske filmmediet gennem kreativt arbejde med at skabe film.

Fælles Mål omfatter to kompetenceområder: Filmproduktion og filmanalyse.

Elevernes egen produktion af filmiske udtryk er i centrum. I en løbende vekselvirkning mellem filmproduktion og analytisk arbejde såvel med egne film som med filmkunstneriske værker skal eleverne opnå forståelse af de centrale filmfaglige begreber og værktøjer.